Årsmøteinnkalling
17. des 2020 Mental Helse Tønsberg

Årsmøte og treff i Mental Helse Tønsberg - FLYTTET

Lokallagets årsmøte er flyttet til tirsdag 2. mars, 2021 på grunn av Korona-situasjonen, på Færder Frivilligsentral avd. Nøtterøy, kl 1830 og saker som ønskes behandlet, må være innsendt til styret senest to uker før møtet.

Regnskap, årsberetning og valgkomiteens innstilling er tilgjengelig ved henvendelse til tonsberg@mentalhelse.no eller Basbergveien 117 B, 3114 Tønsberg, senest to uker før årsmøtet.
Medlemsskap må være betalt for å ha stemmerett.
Etter årsmøte fortsetter vi som et vanlig treff.

Våre treff er alltid første tirsdagen i måneden på Frivilligsentral, kl 1830 (bortsett fra juni og juli).
Velkommen!

Mvh.
Nina H.Bugge
Lokallagsleder

Flere saker fra Mental Helse Tønsberg