Halden bybru festning dag
16. jun 2019 Mental Helse Fredrikshald og omegn

Aktivitet 2019

Møter, kurs og annet

Medlemsmøter
- på Frivillighuset. Åpent for alle.
- Kafferast og tur i Rødsparken i mai. Åpent for alle.

Medlemmer fra styret har deltatt på
- møter angående verdensdagen 10.10
- opplæringsseminarer i fylkets regi
- styremøter