9. okt 2020 Mental Helse Halden

Verdensdagen 2020, lokal Flier

Verdensdagen
En internasjonal markering 10. oktober. Alle har en psykisk helse!

«Spør mer» er temaet for verdensdagen for psykisk helse 2020.

Alle har behov for å bli hørt. Det å bli hørt gir en følelse av å høre til og være viktig. Tilhørighet er grunnleggende for god psykisk helse.

Målet for verdensdagen for psykisk helse 2020 er å:
• Øke kunnskap om hva som styrker den psykiske helsen
• Bidra til mer åpenhet om psykiske utfordringer
• Bidra til trivsel, læring og personlig utvikling for deg selv og andre

Les mer på : https://verdensdagen.no

• Mental helse Fredrikshald og omegn er «ditt» lokallag av organisasjonen Mental helse. Epost: fredrikshald@mentalhelse.no

Flere saker fra Mental Helse Halden