9. okt 2020 Mental Helse Halden

Pressemelding HA 2. sept 2020

Psykisk under pandemien.

Mental Helse får meldinger fra flere steder i landet hvor tilbudet til pasienter med psykiske helseutfordringer er blitt satt på vent eller avviklet grunnet koronapandemien.
Noen blir utskrevet for tidlig fra sykehusene på grunn av smittefare eller for å gjøre plass til andre pasienter.

Hva slags tilbud får de med psykiske utfordringer i Halden kommune? Har de kontakt med psykisk helsetjeneste i kommunen? Mange lavterskeltilbud er stanset. Har kommunen stilt opp med alternative tilbud? De med psykiske utfordringer har krav på nødvendig helsehjelp, men hva slags hjelp får de i Halden kommune? Hvordan er kommunikasjonen og samarbeidet med spesialistheIsetjenesten for å følge opp de dette Spesialisthelsetjenesten må i samarbeid med kommunen ha en tydelig økt oppmerksomhet ved risiko og konsekvenser dersom pasienter skrives ut eller ikke får tilbud på bakgrunn av coronavirus-situasjonen. I Helsedirektoratetsretningslinjer står det eksplisitt at: «Kommunen og spesialisthelsetjenesten må utarbeide tydelige rutiner for utskriving av pasienter på bakgrunn av nåværende situasjon.»

Hverdagen er snudd på hodet for de aller fleste av oss. Nå gjelder det å både ta vare på seg selv og andre slik at vi skal komme gjennom denne vanskelige tiden. Det gjelder å huske på at Covid-19- viruset ikke er veldig farlig for de fleste av oss, men det er likevel en grunn til at myndighetene setter inn tiltak som vi aldri har opplevd i fredstid: For å beskytte de mest sårbare gruppene, og for å spre trykket på helsevesenet over tid, vil vi i Mental Helse skal vi gjøre hva vi kan for å bidra til dugnaden. Samtidig har vi bekymringer adressert til helsemyndighetene, bekymringer knyttet til situasjonen i psykiatrien. Psykisk helse må bli prioritert på lik linje som fysisk helse. l den situasjonen vi er i nå, er det mange pasientgrupper som blir nedprioritert og vi har ikke sett konsekvensene av hva dette betyr ennå.

Med utgangspunkt i skriv fra Jill Arild 23.03.2020, landsleder i Mental Helse

Hilsen Mental Helse Fredrikshald og omegn lokallag

Flere saker fra Mental Helse Halden