Photo 1584853817833 aab3e985a261
25. nov 2021 Mental Helse Fredrikstad

Medlemsskriv 25.11.2021

Til medlemmer i Mental Helse Fredrikstad,

I denne saken vil du kunne lese litt om den nye styresammensettingen, samt litt om driften fremover.

Styresammensettingen
Leder som ble valgt på årsmøte 2021 valgte å trekke seg i oktober. Uten leder kan ikke et lag driftes, så fylkesstyret i Mental Helse Viken satte laget under admirasjon for så å innsette et interimsstyre, med mandat til å drifte laget frem til ordinært årsmøte i februar 2022. De anså det som mest hensiktsmessig, fremfor et ekstraordinært årsmøte, ettersom det er relativt kort tid til årsmøtet. Det vil da på årsmøtet i februar 2022 gjennomføres valg av styremedlemmer. Dersom du ønsker å stille til valg, eller foreslå kandidater kan de sendes til Mental Helse Viken på epost: viken@mentalhelse.no

Interimsstyre består av:
• Leder: Tom Roger Østerbakk-Hansen
• Leder for ungdomsgruppa: Marianne Strømnes Sørlie
• Sekretær: Kari Iren Bossum
• Styremedlem: Martin Tveter
• Styremedlem: Kristine Unger
• Regnskapsfører: Øyvind Dahl

Dersom dere har spørsmål til styret, så kan de kontaktes på følgende måte:
E-post: fredrikstad@mentalhelse.no
Telefon: 907 81 058
Eller ved oppmøte på lokallagets faste møteplass, åpen kafe, på Sangerhuset hver mandag, onsdag og fredag fra 12.00 – 16.00. Adressen er Bjørndalsveien 4

Aktiviteter fremover:

Det er åpen møteplass på Sangerhuset, der lokallaget har åpen og uforpliktende kafe, mandager, onsdager og fredager fra 12:00 – 16:00. Kafeen er på Sangerhuset, i Bjørndalsveien 4, 1605 Fredrikstad.
For mer informasjon om aktivitetene kan du også kontakte leder.

Dersom du har andre ting du brenner inne med, så kan også organiasjonsrådgiver i Mental helse benyttes.

Flere saker fra Mental Helse Fredrikstad