Rask psykisk helsehjelp
8. jun 2022 Mental Helse Moss og omegn

Rask psykisk helsehjelp i Moss åpner igjen for inntak av nye brukere

Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud/korttidstilbud som tilbyr terapi til personer med angst og/eller milde til moderate depresjonsplager, samt søvnvansker. Tilbudet omfatter innbyggere over 18 år som er bosatt i Moss kommune. Tilbudet omfatter ikke akutte kriser eller alvorlige psykiske lidelser. De tilbyr heller ikke utredning eller langvarig terapi.

«Utvalget for helse og mestring ba om og fikk en orientering om situasjonen ved Rask psykisk helsehjelp i møtet tirsdag kveld. – Bakgrunnen for at jeg ønsket en slik orientering var at jeg i et møte med Mental Helse Moss ble kjent med en bekymring om at tjenesten hadde stengt inntaket av nye personer, sier utvalgsleder Remi Sølvberg (Rødt) til Moss Avis.» Moss avis, 17mars 2022,

«Mental Helse slo alarm om at tjenesten for «Rask psykisk helsehjelp» i Moss hadde stengt telefonen. Det fikk de folkevalgte til å kaste seg rundt, slik at telefonen nå er gjenåpnet.» MOSS AVIS MENER, 26.mars 2022.

Mental Helse Moss og omegn møtte utvalgsleder i helse- og mestringsutvalget Remi Sølvberg den 7. mars. Vi snakket blant annet om hva Mental Helse kan bidra med i Moss sitt arbeid med psykisk helse. Vi meldte også fra, sammen med representant Helene Molvig fra Fontenehuset Rygge, bekymring for at man ikke fikk kontakt med tjenesten «rask psykisk helsehjelp», hverken via telefon eller e-post, og at tjenestetilbudet var stengt for inntak av nye brukere. Allerede 8 dager etter (15mars), vedtok et enstemmig utvalg at ventelister i Moss kommune skulle åpne for inntak umiddelbart. Tjenesten er dermed igjen tilgjengelig for nye brukere i Moss.

Rask psykisk helsehjelp Moss

Flere saker fra Mental Helse Moss og omegn