Pårørende
8. jun 2022 Mental Helse Moss og omegn

Ny pårørendestrategi i Moss kommune

Det foregår mye spennende planarbeid i Moss kommune i sommer/høst og Mental Helse Moss og omegn ble i den forbindelse invitert til å delta på en workshop i arbeidet med en ny strategiplan for pårørende.

Vi ble invitert sammen med andre pårørendeorgansisasjoner innen feltet rus og psykiatri. Det var et fint og konstruktivt møte, og innspillene våre ble tatt vel imot. Vi ser frem til et godt samarbeid med kommunen i dette arbeidet.

Vi vektla spesielt følgende punkter:

- At pårørendes situasjon/helse blir ivaretatt, og at dette vektlegges som et individuelt behov, utover at den pårørende har en rolle i en annen brukers behandlingsløp/kommunale tilbud.

-At pårørende innen psykiatrien tillegges en forholdsmessig andel oppmerksomhet i strategiplanen.

-Informasjon om rettigheter/muligheter må gjøres lett tilgjengelig.

Vi ytret også ønske om at det opprettes et brukerråd som vet om psykisk helse i Moss kommune, og at vi ønsker å være deltagende i et slikt råd.

Vi er nå i en prosess med å påvirke planarbeidet med en strategiplan i psykiatrifeltet spesielt.

Har du innspill til hva som kan gjøre bedre i Moss, noe du savner? send gjerne en e-post til styret: moss@lokallag.mentalhelse.no så ser vi på det og bringer videre inn for arbeidsgruppen. IKKE send personlig informasjon på e-post.

Flere saker fra Mental Helse Moss og omegn