Stress
15. sep 2022 Mental Helse Moss og omegn

Rask psykisk helsehjelp bør satse mer på individualterapi.

Et tilbud er ikke alltid et tilbud.

Vi var i avisen for å fortelle om foreningen vår.

Der snakket vi blant annet om Rask psykisk helsehjelp, hvor vi ber om at tjenesten satser på mer individualterapi.

Rask Psykisk helsehjelp er et bra lavterskeltilbud i Moss. Bekymringen vår er at de satser mer på gruppetimer og kurs enn individualterapi. Gruppeterapi og kurs er bra for noen, men vi i Mental Helse Moss og omegn mener det er et sentralt poeng å etterstrebe at det gis individuell behandling som hovedtilbud til brukere av tjenesten.

Vi ser at Moss kommune jobber bra med forebygging og tidlig innsats.

Vi peker i artikkelen også på det viktige arbeidet som gjøres på Fontenehuset Rygge.

Mental Helse Moss og omegn i Moss Avis

Flere saker fra Mental Helse Moss og omegn