Sam 5648aa
12. feb 2020 Mental Helse Trondheim

Selvmord; hvorfor er det en løsning?

Vet du noe som andre bør vite? Hvorfor er det så mange som velger å slutte å leve?
Kjenner du til grunner eller årsaker til at mennesker velger bort livet, og samværet med oss? Eller vet du noe om hva som virker inn på at livet blir for vanskelig?
Kjenner du noen som har valgt å fortsette å leve, til tross for at tanken om selvmord har vært aktuell?

Det kan være at du tror du kan bidra til at det skal bli lettere for andre!
Da hører vi gjerne fra deg. Du kan bidra med din historie, eller dine erfaringer. Ta kontakt med oss, og vi kan finne ut hvordan dine erfaringer best kan være til nytte for en annen. Noen ønsker å se på hva som kan gjøres for å hjelpe mennesker til å velge bort denne drastiske løsningen for livet.

Flere saker fra Mental Helse Trondheim