null
14. mar 2019 Mental Helse Trondheim

Årsmøte i Mental Helse Trondheim

Velkommen til årsmøte for Mental Helse Trondheim!
torsdag 11.april kl.18:00
Kjøpmannsgata 5
Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighetsorgan. Medlemmer i lokallaget som er registrert med betalt medlemskap i medlemsregisteret, eller kan vise kvittering for betalt medlemskap for 2019; har tale-, forslags-, og stemmerett på årsmøtet.

1. Konstituering
a) Lage navneliste over frammøtte, sjekke medlemskap og stemmeberettigelse
b) Valg av:
(1) Møteleder
(2) Sekretær
(3) Protokollunderskrivere (2 stk.)
(4) Tellekorps
2. Årsmelding for årsmøteperioden
3. Regnskap for kalenderåret 2018
4. Innkomne saker
5. Handlingsplan fram til neste årsmøte
6. Budsjett for 2019
7. Valg av styre for Mental Helse Trondheim
Styremedlemmene velges for 2 år
Varamedlemmer til styret velges for 1 år
Styret i 2018:
Dag Øivind Antonsen, leder (ikke på valg)
John Jakobsen, nestleder (på valg)
Jan Tore Svartrapmo, kasserer (på valg)
Terje Wiken, styremedlem (ikke på valg)
Janne K Lauve, styremedlem (på valg)
Astrid Margrete Manstad, styremedlem (på valg)
Tinca Amza, vara (på valg)
Evald Johansen, vara (på valg)
8. Valg av valgkommite for årsmøte i 2019
9. Valg av revisor

Årsberetning og regnskap gjøres kjent 2 uker før årsmøtet
Saker som ønskes behandlet i årsmøtet, skal være sendt oss senest 2 uker før årsmøtet:
trondheim@mentalhelse.no

Flere saker fra Mental Helse Trondheim