blad
1. nov 2020 Mental Helse Trondheim

Årsmøte for 2020

Mental Helse Trondheim innkaller til årsmøte for 2020 lørdag 28.november kl.18:00

Av flere årsaker har Mental Helse Trondheim ikke hatt anledning til å avholde årsmøte for 2020. Nå ønsker vi å invitere deg til å fortelle hvordan du ønsker at Mental Helse Trondheim skal være i 2020 og framover.

Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighetsorgan. Medlemmer i lokallaget som er registrert med betalt medlemskap i medlemsregisteret, eller kan vise kvittering for betalt medlemskap for 2020; har tale-, forslags-, og stemmerett på årsmøtet.
1. Konstituering
a. Lager navneliste over frammøtte, sjekker medlemskap og stemmeberettigelse
b. Godkjenning av innkalling og dagsorden
c. Valg
i. Møteleder
ii. Sekretær
iii. Protokollunderskrivere (2 stk.)
iv. Tellekorps
d. Fastsettelse av forretningsorden
2. Årsmelding for årsmøteperioden
3. Regnskap for kalenderåret 2019
4. Innkomne saker
5. Framtidsplaner; 2021 og framover
6. Handlingsplan fram til neste årsmøte
7. Budsjett for 2020
8. Valg
a. Styret
Styremedlemmene for Mental Helse Trondheim velges for 2 år
Varamedlemmene til styret velges for 1 år, i nummerert rekkefølge
b. Valg av valgkomite for årsmøte i 2021 (3 stk.)
c. Valg av revisor (1 med avtale med statsautorisert foretak, evt. 2 andre)
Årsberetning og regnskap gjøres kjent 2 uker før årsmøtet
Saker som ønskes behandlet i årsmøtet, skal være sendt oss senest 2 uker før årsmøtet:
trondheim@mentalhelse.no
Mental Helse Trondheim
Kjøpmannsgata 5
7013 Trondheim

Det blir servert kaffe, og enkel mat.
Vel møtt!

Spørsmål kan også rettes på telefon/SMS:
Mental Helse Trondheim 958 36 607

Flere saker fra Mental Helse Trondheim