24. nov 2022 Mental Helse Drammen

Hvorfor det ikke sendes ut skriftlige innbydelser til arrangementer i år

Flere har stusset over at Mental Helse Drammen ikke har sendt ut innbydelser og skjemaer for påmelding til større arrangementer via post.

Dette er det flere årsaker til. Disse er det redegjort for nedenfor.

Styret skal imidlertid ta stilling til i styremøtet i desember om innkallelsen til årsmøte 23. februar 2023 skal skje ved brev.

For det første er det svært dyrt å sende brev til alle ca 90 medlemmene. Det koster nesten 2.000 kroner pr forsendelse. I 2021 hadde vi 6 forsendelser og portokostnadene ble på mer enn 12.000 kroner. Det er nesten 1,5 ganger så mye som brutto kostnad for julebordet i 2019.

Det er ikke alle medlemmer som har epost, eller de har i alle fall ikke oppgitt en til Mental Helse. Noen epostkontoer som er registrert på noen medlemmer er heller ikke i bruk.

Imidlertid kan alle medlemmer nås mes SMS som ikke koster lokallaget noe, og vi har blitt flinkere til å oppdatere lagets hjemmeside. På den måten kan vi gjøre oppmerksom på nærmere opplysninger på nettsiden vår via SMS.

De aller fleste medlemmene har smarttelefoner som kan slå opp på nettsider.

Hvia det i praksis er problemer med å få informasjon på denne måten, ber vi deg ta dette opp med styret.

Flere saker fra Mental Helse Drammen