22. feb 2022 Mental Helse Melhus

ÅRSMØTE I MENTAL HELSE MELHUS

Mental Helse Melhus

Kl. 18:00–19:00 FRIVILLIGSENTRALEN/ KROA
INNKALLING TIL ÅRSMØTE I
MENTAL HELSE MELHUS
TIRSDAG 01.MARS 2022 KL.18.00
Frivilligsentralen/ Kroa Melhus

Saksliste:
Sak 1: Åpning/konstituering
• navnefortegnelse over fremmøtte medlemmer med gyldig medlemskap
• godkjenning av innkalling og dagsorden
• valg av møteleder og sekretær for årsmøtet
• fastsettelse av forretningsorden
• valg av to protokollunderskrivere
• valg av tellekorps

Sak 2: Årsberetning for årsmøteperioden
Sak 3: Revidert regnskap for forrige kalenderår
Sak 4: Fastsettelse av honorar / godtgjørelse for styret
(Saken skal behandles av årsmøtet uavhengig av om styret skal ha honorar / godtgjørelse eller ikke)
Sak 5: Innkomne saker
Sak 6: Handlingsplan til neste ordinære årsmøte
Sak 7: Budsjett for inneværende kalenderår
Sak 8: Valg (valg av delegater til fylkesårsmøte)

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt til styret senest to uker før møtet. Innmeldte saker må være behandlet av styret før årsmøtet på mail eller post. Se adresse øverst på denne siden.
Velkommen 😊
Styret i Mental Helse Melhus

Flere saker fra Mental Helse Melhus