23. mai 2022 Mental Helse Melhus

ROM for ungdom og unge voksne 16-35 år

Våren 2022 arrangeres det foredrag/dialog i Trondheim

  • 24.mai Når historien setter seg
  • 07.juni Hvordan ivareta seg selv?
  • Tidspunkt: Kl.17.30 – 17.45 enkel bevertning
    Kl.17.45 – 20.00 ROM dialog
  • Sted: Klostergata 48, bygg B. KLINIKK FOR FOR RUS OG AVHENGIGHETSMEDISIN
    PÅMELDING OG SPØRSMÅL RETTES TIL Elisabeth.Johnsen Gjetøy.Tlf: 482 96 831
    eller mail elisabeth.johnsen.gjetoy@stolav.no

Flere saker fra Mental Helse Melhus