Received 784999438616877
21. nov 2019 Mental Helse Nore og Uvdal

Åpent møte med Arbeiderpartiet

Besøk av Jonas Gahr Støre på Rødberg hotell

Jonas Gahr Støhre var invitert inn av Nore og Uvdal Arbeiderparti for et åpent møte i forbindelse med mobilisering av lokale krefter.
Mental Helse Nore og Uvdal sendte en delegasjon på to personer hvor spørsmålene våre besto i hvor forberedt kommunen er i forhold til pakkeforløp innen psykisk helse og rus.
Gahr Støre videreformidlet hva pakkeforløpet innebærer for kommunen.
Mental Helse Nore og Uvdal er godt fornøyd med kvelden.

Flere saker fra Mental Helse Nore og Uvdal