49614597 341791049988701 7672077970353160192 n 908x500
20. jan 2022 Mental Helse Kongsberg

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MENTAL HELSE KONGSBERG

Årsmøtet avholdes torsdag 24.februar 2022
klokken 18.00 Magasinet, Grand Hotell
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt til styret senest: Torsdag 10.februar 2022.
Innmeldte saker må være behandlet av styret før årsmøtet. Mail: kongsberg@mentalhelse.no
Les mere ved å klikke på bildet…

Saksliste:
Sak 1: Åpning/konstituering
• navnefortegnelse over fremmøtte medlemmer med gyldig medlemskap
• godkjenning av innkalling og dagsorden
• valg av møteleder og sekretær for årsmøtet
• fastsettelse av forretningsorden
• valg av to protokollunderskrivere
• valg av tellekorps

Sak 2: Årsmelding for årsmøteperioden
Sak 3: Revidert regnskap for forrige kalenderår
Sak 4: Fastsettelse av honorar / godtgjørelse for styret
Sak 5: Saker foreslått etter § 18.4 eller 25.4
Sak 6: Handlingsplan til neste ordinære årsmøte
Sak 7: Budsjett for inneværende kalenderår
Sak 8: Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt til styret senest: Torsdag 10.februar 2022. Innmeldte saker må være behandlet av styret før årsmøtet. Mail: kongsberg@mentalhelse.no

Styret i Mental Helse Kongsberg
Dato 18. januar 2022 / Sted Kongsberg

Flere saker fra Mental Helse Kongsberg