27. jan 2023 Mental Helse Vest-Telemark

Årsmelding 2022

Her er årsmeldingen for Mental Helse Vest-Telemark 2022

ÅRSMELDING FOR MENTAL HELSE VEST-TELEMARK 2022

Innledning. Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Mental Helse arbeider for at alle kan leve et meningsfylt liv og oppleve egenverd og mestring. Våre verdier er likeverd, åpenhet, respekt og inkludering.

Medlemmer, styre, valgkomité og revisorer. Mental Helse Vest-Telemark hadde 15 medlemmer pr. 31.12.2022 og har i dag 25 medlemmer, en økning på 10 medlemmer det siste året.

Styret har i perioden bestått av:

Leder : Odd Volden
Kasserer : Kristen Salmelid
Styremedlem : Randi Semb
Styremedlem : Linda Greiner

Valgkomite : Fylkesstyret
Revisor(er) : Jørgen Moen og Anne Lise Råmunddal

Økonomi: Mental Helse Vest-Telemark får i hovedsak sine inntekter fra andel av medlemskontingent og støtte fra kommunene. Utgiftene relaterer seg i all hovedsak til reiser, styre- og medlemsaktivitet. Mental Helse Vest-Telemark hadde et overskudd i 2022 på 14.058,05 kr. Se forøvrig revidert årsregnskap for detaljer.

Møter: Det er avholdt tre styremøter og tre medlemsmøter i perioden.

Diverse: 8. februar: leder deltok på MHs webinar om Frivillighetens år; 16. februar: sendt innspill til KickOff-seminar for Gode pasientforløp.

9. mars: leder og styremedlem deltok på kveldssamling på dagsenteret i Seljord (Kling og klang); 31. mars: leder deltok på møte i Kviteseid kommune, innbyggerdialog om ny helse- og omsorgsplan.

12. april: Styremedlem Randi Semb ble intervjuet av Mental Helses medlemsblad Sinn og Samfunn; 30. april: leder deltok som delegat på fylkesårsmøtet i Mental Helse.

I begynnelsen av mai: sendt ut e-post til alle kommunene om at vi ønsker å komme på besøk til kommunene i løpet av året; 7. mai: sendt høringsuttalelse til Seljord kommune vedr. helse- og omsorgsplan; 23. mai: leder og styremedlem på kommunebesøk Kviteseid.

2. juni: sendt ut nyhetsbrev, med invitasjon til sommerlunsj og informasjon om Verdensdagen og muligheter til å søke støtte til arrangement; 2. juni: skrevet og sendt innspill til MHs strategi 2023-2033; 21. juni: sommeravslutning Rokk kafé, Seljord; 21. juni: leder deltok på MHs webinar om kommunevalget 2023; 30. juni: leder deltok på møte om Verdensdagen i Seljord.

9. august: leder og styremedlem på kommunebesøk i Tokke; 18. august: sendt leserbrev til VTB, leserbrevet kom på nett og på trykk kort tid etter; 25. august: leder og kasserer deltok på Pilegrimens siste dag, fra Svandalsflona til Røldal;

5. september: vi fikk vårt første medlem i Vinje; 16. september: leder deltok på planleggingsmøte om Verdensdagen i Seljord; 18. september: leder holdt innlegg og deltatt, sammen med styremedlem, på gudstjeneste og kveldsmat i Tokke kulturhus; 20. september: leder var på kommunebesøk i Seljord.

6. oktober: hele styret deltok på eget arrangement på Rokk kafé i Seljord i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse; 9. oktober: leder holdt innlegg og deltok på gudstjeneste i Grunge kirke i Vinje i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse.

7. november: leder deltok på webinar om Mental Helses digitale verktøy.

6. desember: julelunsj for styret og medlemmene på Rokk kafé i Seljord.

Vurdering av driften og aktiviteten i laget i 2022:
Mental Helse Vest-Telemark har markert seg på ulike arenaer også i 2022. Driften er stabil, økonomien er god, og vi har hatt en fin medlemsøkning i 2021.

10. januar 2023,

for styret i Mental Helse Vest-Telemark

Odd Volden,

leder

Flere saker fra Mental Helse Vest-Telemark