Likepersonsidene, anne mari m fl, s 28 29.jpeg
27. aug 2021 Mental Helse Vennesla

Likepersonshjelpen - Mental Helse Vennesla

Likepersonhjelpen i Vennesla ble startet i januar 2020 av Roy Halland, Arnstein Jeppestøl og Marion Holberg i tett samarbeid med Cecilie Limm Pedersen, Nav Midt Agder, Anne Marie Løland, Rom Agder og Jorunn Sagen Olsen da leder Vennesla frivilligsentral.
I dag kan vi glede oss over lokalforening, det viktige arbeide drives videre i lokalene til Ressursen ved Hunsfos Næringspark
sammen med våre samarbeidspartene.

Det «gamle» MH Vennesla ble lagt ned i 2008. Noe av det siste de gjorde var å være aktive pådrivere i arbeidet med å starte en Frivilligsentral. Den ble etablert i 2009, og MH Kristiansand & Omegn var en av medlemsorganisasjonene.

- Likepersonene fra Vennesla har i flere år vært et aktivt «under-lag» av Mental Helse Kristiansand & Omegn, men nå var tiden inne til å starte opp som et eget lokallag igjen, lokallaget ble etablert 5. desember 2020.

- Frivilligsentralen er samarbeidspartner og tilbyr lån av lokaler. Her kan folk også registrere sine behov for hjelp til alt fra kommunal bolig og nedvask/flytting, til tannbehandling og dagpenger. Roy og Arnstein bistår med søknader, klager eller kontakt med offentlig myndighet. I tillegg hjelper Lisa Tamara Jakobsen og Erlend Sagen Olsen som kan hjelper til når det gjelder spørsmål innen gjeldsrådgivning og økonomi.

Skjema for registrering av behov.

Mental Helse Agder – Intervju med Likepersonshjelpen i Vennesla