Anne nygard 4l n2hq pgc unsplash
11. mai 2021 Mental Helse Lier

Årsmøte - ny dato

Dato: 25. mai klokken 12.00
Sted: Haskoll kafe og aktivitetssenter
Det er også mulighet for å delta på Teams

Påmelding til lier@mentalhelse.no

Styret innkaller til ordinært årsmøte.

Saksliste:
1. Konstituering av årsmøte.
2. Godkjenning av innkallingen og forretningsorden.
3. Valg av møteleder, sekretær og to protokollunderskrivere.
4. Fastsettelse av forretnings orden.
5. Regnskap/årsberetning/revisjonsberetning
6. Fastsetting av honorarer/godtgjørelse til styret.
7. Fastsettelse av handlingsplan 2021.
8. Fastsettelse av budsjett for inneværende år.
9. Innkommende saker.
10. Valg av styremedlemmer.
11. Valg av Revisorer.
12. Valg av valgkomite.
13. Valg av tellekorps.

Styret:
Leder, Andreas Lyng. (på valg)
Nestleder, Merete Flenstad. (valgt til 2022)
Kasserer, Bente Wichstad.(valgt til 2022)
Sekretær, Liv Berit Nergaard.(valgt ti l2022)

Det er ønskelig at medlemmer som skal delta melder ifra til styret pga. matservering

Velkommen.
Med hilsen styret.
Mental Helse Lier
Andreas Lyng
Leder

Flere saker fra Mental Helse Lier