Jeremy thomas o6n9rv2rzx8 unsplash (1)
14. okt 2021 Mental Helse Lier

Innkalling til styremøte

Styret i Mental Helse Lier kaller inn til styremøte tirsdag den 02.11.2021 kl. 11.30. Det blir på Haskoll kafé og Aktivitetssenter. Vel møtt!

Styret innkaller til styremøte nr.1 2021

Saksliste:
1. Godkjenning av innkallingen.
2. Valg av møteleder, og 2 protokollunderskrivere
3. Regnskap pr.31.10.2021.
4. Planlegging av aktiviteter resten av året (Sverige tur og Julebord)
5. Skifest på Oset Høyfjellshotell.
6. Skal vi begynne med medlemsmøter?
7. Eventuellt

Saker som ønskes behandlet må være i styrets hende innen den 26.10.2021(senest to uker før møtet)
Ønsker alle medlemmer velkommen.
Velkommen.
Med hilsen styret.
Mental Helse Lier
Andreas Lyng
Leder

Flere saker fra Mental Helse Lier