Anne nygard 4l n2hq pgc unsplash
19. jan 2022 Mental Helse Lier

Innkalling til årsmøte 2022

Innkalling til årsmøte Mental Helse Lier på
Haskoll kafe og aktivitetssenter
Mandag den 14. februar 2022 kl. 11.30

Saksliste:
1. Konstituering av årsmøte.
2. Godkjenning av innkallingen og forretningsorden.
3. Valg av møteleder, sekretær og protokollunderskrivere.
4. Regnskap/årsberetning/revisjonsberetning
5. Fastsetting av honorarer/godtgjørelse til styret.
6. Fastsettelse av handlingsplan 2022.
7. Fastsettelse av budsjett for inneværende år.
8. Innkommende saker.
9. Valg av styremedlemmer.
10. Valg av Revisorer.
11. Valg av valgkomite.
12. Valg av tellekorps.

Sak 9: valg.

Følgende kandidater er foreslått:
Leder, Andreas Lyng. (valgt til 2024)
Nestleder, Merete Flenstad. (valgt til 2024)
Kasserer, Bente Wichstad.(valgt til 2024)
Sekretær, Liv Berit Nergaard.(på valg)
Vara, Sven Olav Jøranlid(på valg)

Valg komitéen ved styret innstiller Liv Berit Nergaard som Sekretær for perioden 2022 til 2024.
Valg komitéen ved styret innstiller Sven Olav Jøranlid som Vara for perioden 2022 til 2023.

Saker som ønskes behandlet må være i styrets hende innen den 07.02.2022
(senest en uke før møtet)

Sak 5: Forslag til honorarer/godtgjørelse til styret.

Styret foreslår følgende satser for 2022
Leder Kr. 1,500.-
Nestleder Kr.1.500.-
Kasserer Kr.1.500.-
Sekretær Kr. 1.500.-

Det utbetales ikke møtehonorarer

Saker som ønskes behandlet må være i styrets hende innen den 07.02.2022
(senest en uke før møtet)

Det blir enkel servering så vær vennlig å melde ifra om du kommer.
Velkommen.
Med hilsen styret.
Mental Helse Lier
Andreas Lyng
Leder

Flere saker fra Mental Helse Lier