24. jan 2020 Mental Helse Lier

Årsmøte på Haskoll

Årsmøtet avholdes på Hasvoll Kafe og Aktivitetssenter 19. februar kl. 1030.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 2 uker før årsmøtet. Det er på årsmøtet medlemmene har mulighet til å påvirke hva laget skal jobbe med og hvem som skal inneha vervene i laget. Kontingenten må være betalt for å ha stemmerett på årsmøtet. Se vedlagte innkalling.

Flere saker fra Mental Helse Lier