Tema, lokallag,2, s.10 11
18. jun 2019 Mental Helse Nedre-Eiker

Mental Helse Nedre Eiker med populære Verdensdagen-markeringer

I fjor ble det så stor interesse rundt arrangementet vårt på Facebook, at vi ikke turte å henge opp mange plakater. Det ble fullsatt sal med over 350 mennesker. Vi håper at det ikke var altfor mange som måtte snu i døra fordi det var fullt.

Det forteller leder for lokallaget i Nedre Eiker, og leder for Verdensdagen-gruppa, Heidi Nora Schjander Meisal.

Arbeidsgruppa i Nedre Eiker består av en ansatt fra dagsenteret i Nedre Eiker kommune, flere brukere av det kommunale dagsenteret og en fra Nedre Eiker-kultur og fritid. De har også tre-fire styremedlemmer med seg, og i år har de fått med Frisklivsentralen i planleggingen. Gruppa ledes av Heidi.

Gode markeringer
I Nedre Eiker har de holdt seg til samme ukedag, klokkeslett og lokale for markeringen av Verdensdagen de siste ti årene. Hvert år tar de med seg nye erfaringer til neste års markering, slik at de forbedres fra år til år. Etter hvert arrangement holder gruppa et evalueringsmøte. Vi har spurt Heidi om hva som må til for å lage gode markeringer på Verdensdagen for psykisk helse.
- Hva har vært suksessfaktorer for markeringen?
- Den gode relasjonen mellom oss i Mental Helse Nedre Eiker og kommunen er en av suksessfaktorene våre. Det har også fungert å speile og videreutvikle tidligere arrangementer. En annen suksessfaktor har vært at vi får med oss kjente fjes på markeringen. Disse fungerer som et trekkplaster, og det hjelper på alminneliggjøringen og åpenheten vi kjemper for.
- Hva kreves det av en arbeidsgruppe?
- Engasjerte folk som må finne hverandre, og ha genuin interesse for psykisk helse. De må være villig til å dele av seg selv, slik at ressursene kommer frem. Og de må være villig til å bruke av ressursene sine. De må ha tid, og ikke ta på seg oppgaver de er usikre på om de mestrer. Vi gjentar det på hvert møte: Har du tatt på deg en oppgave du føler blir for mye, eller at du av andre årsaker ikke får utført den, si ifra og be om hjelp. Det er alltid lettere å samarbeide når man kjenner hverandre, så det er viktig å bruke tid på å bli kjent i gruppa. Da blir det også lettere for dem som ikke roper høyest å bli hørt.

Dikt og kor
Heidi trekker frem Tom Runar Larsen som alltid skriver et dikt som passer årets tema.
- Han fremfører diktet under markeringen hvert år. Jeg vil også nevne det brukerstyrte koret True Color som pleier å bidra med to-tre sanger. Slike innslag gir markeringene ekstra krydder, sier Heidi.
- Hvor mye tid er det forventet å bruke?
- Vi i arbeidsgruppa starter våren med å reise på inspirasjonsseminar. Styret til lokallaget velger 3-4 interesserte, som ikke nødvendigvis trenger å sitte i styret, dagsenteret velger sine representanter, og kommuneansatte velger sine.
Etter inspirasjonsseminaret møtes de raskt når idéene er ferske. På dette møtet fordeles ansvar for kiosk, loddsalg, sponsing, økonomi, rigging, det tekniske osv. Leder har hovedansvaret for foredragsholderne.
- Vi har 4-5 møter i forkant av markeringen. Her oppdaterer vi hverandre og rokerer om på oppgaver ved behov.

Økonomi og samarbeid
- Hvordan får man penger, og kan man ha sponsorer?
- Vi har satt av 20.000 kroner i vårt eget budsjett de siste årene. Vi søker midler fra Verdensdagen sentralt, Nedre Eiker kommune, FFF i kommunen (Foreningen for funksjonshemmede) og Kiwanis Club. Videre bruker vi å ha kafé med salg av kaffe, te, brus og sponsede kaker laget av medlemmer, brukere og ansatte.
Av og til får de sponset kaker fra bedrifter mot reklameplass.
Nedre Eiker har fått Kiwi Mjøndalen som hovedsponsor.
- De hjelper oss med alt vi trenger til kiosken. Av den lokale Baker Klausen får vi sponset lomper og kringler.
Hvert år får alle et lodd i inngangsdøra, og en sponset premie deles ut på slutten av arrangementet. Loddutdelingen er også en måte å telle antall gjester som kom. I tillegg selger de hvert år lynlodd under arrangementet.
- Her får vi inn en del penger. Vi har et medlem som hvert år drar bygda rundt lang tid i forveien av arrangementet og sanker inn flotte premier.
- Hvem samarbeider dere med?
- Ulike enheter i Nedre Eiker kommune og Frisklivsentralen. Med kommunen på laget, har vi fått hjelp av Nedre Eiker – kultur og fritid de siste årene til utforming av plakater, flyers og web-plakater. De har også bidratt økonomisk til trykking. I tillegg drifter de en egen Facebook-side året rundt. I fjor fikk vi for første gang hjelp fra fire MOT-elever fra Nedre Eiker. De bisto først og fremst med å ta imot betaling i kaféen, og ved loddsalget for dem som ville betale med Vipps.

Stands og promotering
- Hvordan arbeides det med stands og promotering?
Gruppa pleier å henge opp plakater og legge igjen flyers på over 60 ulike steder et par uker før markeringen. De siste årene har vi også sendt ut invitasjon via mail til enkelte vi mener burde være spesielt interessert i temaet psykisk helse på grunn av posisjonen sin.
I fjor var markeringen 25. oktober. På forhånd hadde vi tre stands på ulike kjøpesentre på Verdensdagen for å promotere arrangementet.
- Markeringen var sen fordi det kun var den datoen Else Kåss Furuseth kunne stille opp. Vi kontaktet henne via sosiale medier, og fikk raskt positiv respons om at hun ville gjøre dette gratis for Mental Helse.
I pausene kunne man besøke bemannede stands fra Mental Helse, Mental Helse Ungdom, Verdensdagen, Hjelpetelefonen, Nedre Eiker kommune- Team for psykisk helse for voksne, NEK – raskere psykisk helsehjelp, NEK- dagsenteret Veksthuset, Kirkens Bymisjon, Familiehuset, LPP og Politiet.
- Hvordan arbeidet dere med media?
- Vi kontakter lokalavisen Eikerbladet på forhånd. De har pleid å komme og ta en prat med arbeidsgruppa i forkant av markeringen. Vi forteller litt om opplegget vårt og Verdensdagen generelt. I Drammens Tidene setter vi selv inn notis, som havner under «Hva skjer».

Arrangementer de siste årene:
Foredrag ved Else Kåss Furuseth, med fokus på viktigheten ved åpenhet rundt ensomhet og selvmordsforebygging.
2018: Vær raus; Victoria Ibabao Edwards holdt foredraget «Raushetens splid».
2017: Noe å glede seg over; Adil Khan og Espen «Polfarer» Dahl holdt foredrag.
2016: Fordi livet forandrer seg; Per-Christian Ellefsen holdt foredraget «Fordi livet forandrer seg».

Flere saker fra Mental Helse Nedre-Eiker