Styret mhfinnmark
18. jun 2019 Mental Helse Finnmark

Nytt styre i MH Finnmark

15. juni 2019 ble nytt styre i Mental Helse Finnmark valgt på årsmøtet.

Styret ønsker å takke for et godt og konstruktivt møte, med mange fine og nyttige innspill og diskusjoner.
Vi vil rette en spesiell takk til de nye medlemmene i styret for at de stiller opp!

Styret i Mental helse Finnmark:

Leder: Torhild Ackermann, Kirkenes, liggende
Nestleder: Tor-Arne Johansen ( ikke til stede)
Sekretær : Gøril Hvidsten, Porsanger. øverst til venstre
Kasserer : Vidar Bye, Kirkenes øverst, nr 3 fra venstre
Styremedlem Ken Roger Gjøvik Hammerfest, øverst til høyre
Styremedlem: Aslaug Frisk Hammerfest (ikke til stede)
Vara: Solbjørg Henningsen, Porsanger (ikke tilstede)
Vara : Elly Johansen Hammerfest og Kvalsund, øverst nr 2 fra venstre.

Flere saker fra Mental Helse Finnmark