Finnmarkstyret2020
25. jun 2020 Mental Helse Finnmark

30 årsjubilanten Finnmark med nytt styre

Mental Helse Finnmark avholdt organisasjonskurs og årsmøte 19-21.juni i Tana. Her ble det valgt nytt styre og gjort vedtak om å gå for sammenslåing med Mental HelseTroms. 30 årsjubilanten hadde en kjempefin samling og Finnmark hadde Norges beste vær denne helgen.

Finnmark bød på landets beste vær da medlemmer reiste fra Kirkenes, Porsanger, Hammerfest og Kvalsund, Tana, Nordkapp for å delta på organisasjonskurs og årsmøte i Tana. En reise som for flere betød 70 mil på landevei i løpet av helgen.

Medlemmene satte stor pris på å treffes. Slik blir man kjent og slik er det lettere å kontakte hverandre for å få svar på små og store spørsmål rundt det å drive lokallag i Finnmark.

Sentralstyremedlem Karl Olaf Sundfør og organisasjonsrådgiver Aina Kaupang holdt organisasjonskurs hvor temaene var kartlegging av hverandres ressurser, Mental Helse som organisasjon, styreroller, økonomi og litt om webverktøy og som lokallag i Mental Helse kan benytte seg av.

Så var det klart for det alltid litt spennende årsmøte! Regnskapet var imponerende og viste et styre som virkelig har hatt fokus på økonomi, budsjettet måtte gå gjennom noen justeringer, handlingsplanen var klar og årsberetningen tydelig på hva Finnmark har gjort. I år som i fjor ønsket ikke styret å innstille på å motta honorarer for sin innsats i Mental Helse Finnmark.

Saken det knyttet seg mest spenning til var likevel en sammenslåing med Mental Helse Troms. Ikke fordi man har noe imot Mental Helse Troms, men fordi spørsmålet om sammenslåing på generelt grunnlag politisk er et tema som berører. Styret hadde på forhånd innstilt på at sammenslåing skulle vedtas. Det oppleves i nord som man har mindre valg eller ellers i landet ettersom Helse Nord svært tydelig har ytret at det er kutt i tilskudd dersom sammenslåing ikke skjer. Allerede i år var det mindre bevilgninger. Årsmøtet i Finnmark gikk for en sammenslåing 15 mot to stemmer. En arbeidsgruppe skal derfor nå fremover inn i samtaler med Troms om å utarbeide en konkret sammenslåingsavtale.

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Styreleder er Torhild Ackermann – Kirkenes (nr 2 fra høyre første rad), nestleder og sekretær Gøril Hvidsten – Porsanger (øverst til venstre), kasserer Jill-Renate Einvik Mikalsen – Nordkapp (nederst til venstre), styremedlem Aslaug Vestgård Frisk – Hammerfest og Kvalsund (øverst til høyre), styremedlem Ken Roger Gjøvik – Hammerfest og Kvalsund (nr. to fra venstre ellers lett å se som eneste mann), studieleder Eli Halland – Porsanger (midten øverst), varamedlem Elly Johansen – Hammerfest og Kvalsund (nederst høyre). Varamedlem Eli Søderstrøm Johansen (medlem med adresse Tana) var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Flere saker fra Mental Helse Finnmark