Styret mhfinnmark
18. jun 2019 Mental Helse Porsanger

Nytt styre i MH Finnmark

15 juni 2019 ble nytt styre i Mental Helse Finnmark dannet på Årsmøtet vi hadde på Karalaks.
Styret består av 7 medlemmer, hvorav 2 er fra Porsanger.

Leder: Torhild Ackermann, Kirkenes, liggende
Nestleder: Tor-Arne Johansen ( ikke til stede)
Sekretær / studieleder : Gøril Hvidsten, Porsanger. øverst til venstre
Kasserer : Vidar Bye, Kirkenes øverst, nr 3 fra venstre
Styremedlem Ken Roger Gjøvik Hammerfest, øverst til høyre
Styremedlem: Aslaug Frisk Hammerfest (ikke til stede)
Vara: Solbjørg Henningsen, Porsanger (ikke tilstede)
Vara : Elly Johansen Hammerfest og Kvalsund, øverst nr 2 fra venstre.

(Fotograf: Aina Kaupang)

Flere saker fra Mental Helse Porsanger