Si
25. nov 2021 Mental Helse Innlandet

Dialogkonferanse

Brukermedvirkning Sykehuset Innlandet

Vi var to stykker fra Mental Helse Hedmark som deltok på dialogkonferansen til brukerutvalget i Sykehuset Innlandet sin dialogkonferanse fredag 12.11.21
Denne konferansen ga oss et godt innblikk i hva som skjer og hvordan ting fungerer.
Det som er det viktigste er egentlig at det skjer en samhandling mellom sykehuset og pasienten. Spør pasienten hva er viktig for deg og så vil verktøyet komme etter hvert.

Det skal dannes 7 helseregioner i Innlandet.
1. Nord- Gudbrandsdalen
2. Nord – Østerdalen
3. Sør – Gudbrandsdalen
4. Sør – Østerdalen
5. Gjøvik og Hadeland
6. Valdres
7. Hamar

Hensikten og målet er:
Skape mer sammenhengende og bærekraftig helse- og omsorgstjenester for den som trenger tjenester fra både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
Ønsker bedre beslutningsprosesser. Prioriterte pasientgrupper skal ha fokus.
Viktig med felles virkelighetsforståelse. Kommunene er invitert for å komme med innspill til Nasjonal helse- og omsorgstjenester.

Manglende kompetanse hos sykepleiere i Innlandet- dette bør kanskje tas opp. Rekruttering.
Det kom ellers frem at brukemedvirkere og fastleger skal inn på alle nivåer i sykehuset Innlandet.
Brukerorganisasjonene skal også trekkes frem i arbeidet med framtidig sykehusstrukturen, noe vi håper slik at Mental Helse kan være med på formingen av tilbudet i psykisk helse og rus.
Konklusjonen var at dette var en god dialogkonferanse og den nye programdirektøren ønskes en eller to til.

Flere saker fra Mental Helse Innlandet