Unnamed
25. nov 2021 Mental Helse Innlandet

Kontaktmøte

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet Tom Østhagen ønsket oss velkommen til årets kontaktmøte

Torsdag 11.11.21.
Han ønsket også Jannicke Bruvik fra Bergen velkommen. Hun ble ansatt som Nasjonal koordinerende pasient- og brukerombud fra 01.01.21.
Det jobbes også for å opprette et nasjonalt brukerråd.
Fokuset 2021- 2022 blir ungdom mellom 16 – 20 år fordi de ønsker å gjøre denne ungdomsgruppen obs på pasient- og brukerombudet.
I Løpet av 2021 har det vært 20% økning med henvendelser. Flere sliter med å få tjenester som de mener de har krav på.
Fortsatt kommuner i Innlandet som ikke overholder tidsfrister eller vedtak.

Den fylkeskommunale tannhelsetjenesten har blitt et område under Pasient- og brukerombudet samfunnsoppdrag. De skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettsikkerhet. Skal og bidra til bedre kvalitet i tjenestene. Den som henvender seg har rett til å være anonym.

Astrid Gran Nordheim tok for seg det som var fokusområdet i 2019, psykisk helse.
Mange kommuner i Innlandet mangler et godt tilbud. Ofte gis det ikke reell brukermedvirkning fordi reell brukermedvirkning blir underordnet andre forhold ved tjenestene.
Det er også stor variasjon i behandling i tjenestene. Manglende samsvar mellom behov for tjenester og det som innvilges.
Etablerte klageordninger brukes ikke. Hvor er informasjonsplikten?
Dårlig oppfølgning i kommuner etter anbefalinger fra psykisk helsevern/spesialisthelsetjenesten.
Et spørsmål man kan stille er om dette kan ha sammenheng med pakkeforløpet til psykiske helse, noe vi ikke fikk et konkret svar på.
Fact-team blir opplevd som veldig positivt av brukerne.
Vi ble oppfordret til at vi fortsatt må jobbe for at brukermedvirkning får en bedre praksis i kommunene.
Videre hadde vi et foredrag fra Helene Sandvik fra NRK om pappaen hennes.
Gry Akre fra Hamar kommune avsluttet med Indivduell plan. (IP.)
Mange mangler igangsetting av IP eller oppfølgning av kommunen. Det er også manglende grad av kartlegging av IP. Dette er ofte personavhenig og brukerne får ikke tilpasset sine behov.

Flere saker fra Mental Helse Innlandet