10. des 2019 Mental Helse Hedmark

Ledersamlingen 15-16 nov 2019

Referat fra samlingen

DAG 1
Ledersamlingen startet med ett minutts stillhet for Berit Fjæstad, som nylig døde etter en kort sykdomsperiode. Berit har vært tillitsvalgt for Mental Helse Hamar i en årrekke.

Gry ønsket velkommen.
Presentasjonsrunde.
Deltakernes forventninger til samlingen
• masse innspill til videre arbeid
• bli kjent
• formidle fylkesstyrets oppgaver og hva vi står i
Gjennomgang av programmet for samlingen.

Dagens situasjon for fylkesstyrets medlemmer er krevende i forhold til alle oppgaver som skal gjøres og vi ser behovet for å utvide styret med flere styremedlemmer.
Et lite innblikk i hverdagen til fylkesstyrets medlemmer:
– Gry Halvorsen – har i tillegg til ledervervet startet i ny jobb i FACT Hedmarken. Av den grunn må hun avvikle verv i Brukerutvalget.
– Finn Kristiansen – presentasjon av tidsbruken de siste fire ukene som tillitsvalgt i fylkesstyret.
Møter i Brukerutvalget og møter i regi av organisasjonen etc. = Møtetid 61 timer – reisetid 25 timer.
– Jøran Halvorsen – viste oversikt over kalenderen med avtaler som minst tilsvarer det Finn presenterte.
– Monica Løkkemo – har ansvar for økonomien, deltar i tillegg som representant for MHH i møter med BUP og KRIP-prosjektet.
– Laila Ulriksen og Margrete Leikåsen er i full jobb utenfor organisasjonen og deltar i styrearbeidet med så mye de kan.
– Edvin Persson har per tiden permisjon og er ikke aktiv i styret.

Litt om fylkesårsmøtet:
I årsmøtet 2020 ønsker fylkesstyret å utvide styret til 7 + 2.

Lokallagsårsmøter:
Vi bestreber også i år om å kunne stille med både møteleder og protokollfører til lokallagenes årsmøter, men det forutsetter en dialog FØR møtedato settes.

Valgkomitéens arbeid v/Inger Marie og Mona:
Valgkomitéen er godt i gang med arbeidet, men ber om at lokallagene kommer med forslag til kandidater til styremedlemmer i fylkesstyret og til valgkomitéen. Kandidatene bør være spurt på forhånd og ha sagt seg villig til å stille til valg. Videre må de være inneforstått med at de må ha tid og lyst til å gjøre en innsats for MHH og være mobile og ha mulighet til å komme seg til møter i Elverum på egen hånd.
Videre er det viktig å formidle at som styremedlem i MHH inngår du i et team og vil få opplæring som brukerrepresentant og i organisasjonsarbeidet for øvrig.

Nettsidene v/Margrete:
En gjennomgang av hvordan legge inn aktiviteter.
Lokallagene oppfordres til å utnevne en person hver, som skal ha ansvar for nettsidene. Fylkeslaget inviterer til en kursdag for de ansvarlige.

Økonomihåndtering i Mental Helse v/Gry:
Hedmark er pilotfylke i prosjekt økonomi og bruk av regnskapssystemet Alphareg.

Vi ser utfordringer med mangelfull løpende regnskapsføring i Hedmark:
Hva er utfordringene?

Mail sendt lokallagene 30.09.2019:
• Tilbud om å få flest mulig lokallag over på regnskapsprogrammet Alphareg.
• Gratis å bruke for lokallagene.
• Hjelp til tilrettelegging av egnet kontoplan.
• Ønske om en pc som følger kasserer.
• Opplæring i bruken.
Status per i dag:
• Folldal – ok
• Ty-Al-To – avventes
• Re-SE – ok
• Åmot – excel-skjema
• Våler – gammel versjon
• Åsnes – gammel versjon
• Nord-Odal – avventes
• Stange – bruker regnskapskontor
• Hamar – ok
• Ringsaker – gammel versjon

Alle fylkeslagene blir pålagt å gå over, lokallagene kommer etter.
Hedmarks lokallag kommer på automatisk på grunn av at fylkeslaget er pilot.

Programmet går over internett.
Alle lokallagene må gå over til skyløsningen etter nyttår. Gammel versjon må oppdateres.
Kostnadene blir dekket.
Fylkeslaget vil legge opp til en arbeidsdag rett over nyåret for å få alle over.
Alle lokallagene må da sende sine kasserere.

Julevelferdsmidler, mail sendt til alle lokallagene.
Støtte til adventsstunder, julebord eller andre aktiviteter knyttet til høytiden.
Fristen gikk ut den 10.11.
• Hvorfor så få søknader?
• Åpnes mailer regelmessig?
• Har lokallagene for god økonomi?

Lokallag sier at de har sendt svar, men det har ikke kommet fram. Hvor blir e-posten av?

DAG 2
Gry ønsket velkommen til dag to.
Oppfordrer til ikke å bruke parfyme og parfymerte kremer til neste samling. Noen har fått allergiske reaksjoner i løpet av denne samlingen.
Presentasjonsrunde fordi ikke alle var kommet ved første runde fredag.

Litt om lokallagene:
Hamar – startet opp igjen i 2018 etter en periode på is. Kontorlokale i Sagatun. 40 betalende medlemmer. Samarbeider mye med Sagatun.

Ringsaker – ca. 80 medlemmer. Veldig aktivt styre dette året. Møteplassen hver tirsdag. Leier av Frivilligsentralen. Har en litt større aktivitet per måned, julebord, hyggekvelder, grillkveld, sommertur. Lager aktivitetsplan med datoer for hele året.

Åmot – fire styremøter per år, sommeraktivitet, julebord, livsstyrketreningskurs hver uke. Aktiviteter for unger i høstferieuka, sammen med kommunen.

Re-SE – 50 medlemmer. Ny leder nylig, julebord, skal lage halvårsplan. Hatt noen store foredrag.

Folldal – 22 medlemmer. Åpne medlemsmøter annen hver mandag, aktivitetsgruppe sammen med psykisk helse hver uke, sommertur, høsttur, julebord, verdensdagen.

Våler – 32-33 medlemmer. Åpent hus hver tirsdag, fungerende styre. En utfordring at det er få som bidrar i arrangementer. Sommeravslutning, jubileumsfest, juleavslutning.

Stange – kafe en gang per måned. 57 medlemmer. Arrangement for eldre, julebord, Rørostur med 20 års jubileum, verdensdagen.

Jørn F. Pettersen – Etikk og ledelse i pasientorganisasjonene

Etikk hva er det? Kan enkelt oppsummeres som Folkeskikk.
Einar Gerhardsen: «Medlemmene må alltid forstå sine plikter og tillitsvalgte alltid være ansvarsbevisste, dyktige og pliktoppfyllende.»
Anbefalt litteratur: Tillitsmannen av Einar Gerhardsen.

De første etiske regler ble laget i antikkens Hellas, Aristoteles eller Sokrates.
Hvor har vi behov for etiske regler? Sosiale medier. Når to eller flere møtes. Styremøter.
Blant folk. Medlemsmøter. Diskusjoner. Som brukermedvirker. Samarbeidspartnere. Hele tiden. Røykepauser. Meg + meg – selvinnsikt. Viktig at vi snakker MED folk og ikke OM folk.

I styremøter kan det være fornuftig å sette opp teamkontrakt eller dagsorden e.l.
Gi rom til alle å komme med sine synspunkt. Respektere våre personlige ulikheter.
I medlemsmøter inntas samme rolle som i styremøter. Hvis få som møter opp, vis da oppmerksomhet mot de som har møtt og ikke si noe negativt om de som ikke er der.
Viktig at deltakere føler seg inkludert.
Unngå hvisking i møter, har du noe å si så be om ordet.

Sosiale medier
Være bevisst på hva vi skriver og liker på sosiale medier. Kommer det noe godt ut av det for meg? Er det nødvendig å kommentere, klage, skjelle ut?
Holde seg unna alt som har med rasisme, EU, politiske saker etc. å gjøre.
Tillitsvalgte er tillitsvalgte 24/7.
Les Retningslinjer for bruk av sosiale medier.
Varslinger – kan gå til en uhildet ressurs. Har vi en ok varslingsrutine?

Brukermedvirkning i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
§1 Formålsparagrafen
En brukerrepresentant er en person som representere befolkningen.
Alle brukermedvirkere har rett til å få samme folkevalgtopplæring som politikere.

Kommunen er forpliktet til å opprette råd eller annen representasjonsforordning.
Brukerrepresentanter i kommunale råd må få samme dokumenter som politikerne i forkant av møter for å kunne stille forberedt i sakene som skal behandles.
Brukerråd, kan etableres felles råd i egen og flere kommuner.
Kommunestyret skal vedta mandat for rådet.
Det bør være flertall av brukerrepresentanter kontra politikere i rådet.
Fysisk tilgjengelighet.
Egen nettside bør etableres for Rådets arbeid.

Referent: Margrete Leikåsen

Flere saker fra Mental Helse Hedmark