Corona
11. mar 2020 Mental Helse Hedmark

Utsettelse av kurs og årsmøte

Fylkesstyret i Mental Helse Hedmark har i dag tatt beslutningen om å utsette kurs og årsmøtet vi skulle hatt 21. og 22. mars 2020. Ny dato vil komme senere.

Fylkesmannen i Innlandet anbefaler nå (11.03.20) et sett felles kjøreregler for Innlandet i forbindelse med koronautbruddet.
Felles kjøreregler for Innlandet

• Minst 5 grundige håndvask med såpe daglig. Antibac hvis vann og såpe ikke er tilgjengelig. Vask hender når du ankommer arbeidsplass. Vask hender når du kommer hjem.
• Hold hendene unna munn/ansikt.
• Bruk papirlommetørkle, kast etter bruk.
• Vi håndhilser og klemmer ikke, hils uten kroppskontakt.
• Overhold karanteneregler.
• Virksomheter med muligheter for dette anbefales hjemmekontor
• Unngå kollektivtransport som ikke er helt nødvendig
• Ta med matpakke hjemmefra, spis alene eller i mindre grupper (får mer innspill)
• Unngå utenlandsreiser.
• Unngå unødvendige reiser til områder i Innlandet med flere smittede.
• Unngå unødvendige flyreiser innenlands.
• Unngå sosiale sammenkomster (bursdager, familietreff, russetreff mv.)
• For å unngå trengsel i folkeansamlinger, inne og ute, bør utesteder, serveringssteder, forsamlingslokaler og arenaer uten plasstildeling, legge til rette for at alle tilstedeværende personer kan holde 1 meter avstand til andre i hele lokalet eller på hele arenaområdet.
• Besøk på sykehus, sykehjem/eldreinstitusjoner, bofellesskap og boliger/hjem med sårbare grupper begrenses til det strengt nødvendige.
• Barnehager: Må opprettholdes så lenge som mulig, bruk om nødvendig frivillige
• Grunnskoler: Må opprettholde 1.-7. klasse, bruk om nødvendig frivillige
• Ungdomsskoler/videregående skoler: Fjernundervisning anbefales. Stengning vurderes fortløpende.
• Universitet/høgskoler: Fjernundervisning anbefales. Stengning vurderes fortløpende.
Seminarer, møter og kurs med mer enn 15 deltakere bør unngås. Bruk Skype om mulig.
• Arrangement (idrettsarrangementer, kino, teater, konserter, fester mv.) med mer enn 50 deltakere (inkludert publikum) bør ikke avholdes. Arrangementer skal risikovurderes etter FHI’s retningslinje.

Flere saker fra Mental Helse Hedmark