Fylkesleder Gry Halvorsen
Fylkesleder Gry Halvorsen
23. mar 2019 Mental Helse Hedmark

Kurshelg på Scandic Ringsaker

Helgen 23-24 mars 2019, holder Mental Helse Hedmark kurs for lokallagene i forbindelse med årsmøtet sitt.

I forkant av årsmøtet på søndag, så gjennomfører fylkeslaget kurs for delegatene, på lørdag og søndag formiddag. Etter velkomst og presentasjonsrunde, går fylkesleder Gry Halvorsen først gjennom vedtekter og gode rutiner, før hun informerer litt om epost, min side og bruk av nettsiden. Etter lunsj, forteller Thomas Gulbrandstad ved DPS Hamar/Elverum om etablering av FACT-team. Siste post på lørdagens program, er Liv Christophersen og Heidi B. Nilsen fra Ressursbasen for brukermedvirkning. De informerer om Verktøykassa i brukermedvirkning og selvstyrkingskurs. Programmet på lørdag, avsluttes med refleksjoner etter de eksterne innleggene, før det blir felles middag på kvelden. På søndag fortsetter fylkesleder Gry Halvorsen med informasjon om pakkeforløp innen psykisk helse og rus, før nestleder Jøran Halvorsen gjennomgår verdier og etiske retningslinje, med gruppearbeid. Kursdelen blir avsluttet med lunsj før årsmøteforhandlingene starter kl. 14.

Flere saker fra Mental Helse Hedmark