Det nye Fylkesstyret i Mental Helse Innlandet-Hedmark.
Fra venstre: Monica Løkkemo, Laila Ulriksen, Gry Halvorsen, Finn Kristiansen, Edvin Persson, Margrete Leikaasen og Jøran Halvorsen
Det nye Fylkesstyret i Mental Helse Innlandet-Hedmark. Fra venstre: Monica Løkkemo, Laila Ulriksen, Gry Halvorsen, Finn Kristiansen, Edvin Persson, Margrete Leikaasen og Jøran Halvorsen
25. mar 2019 Mental Helse Hedmark

Mental Helse Hedmark blir Mental Helse Innlandet-Hedmark

Søndag 24 mars 2019, avholdt Mental Helse Hedmark sitt årsmøte på Scandic Ringsaker. Blant sakene som ble behandlet på årsmøtet, var ny fylkesstruktur, og resultatet ble at Mental Helse Hedmark består som eget fylkeslag, men bytter navn til Mental Helse Innlandet-Hedmark.

Totalt 33 personer deltok på årsmøtet denne søndagen. Det var 27 delegater fra fylkesstyret og 8 lokallag, og i tillegg kom dirigentbordet, valgkomiteen og observatører. Årsmøtet gikk unna på rekordtid, og i følge ordstyrer, kan dette tilskrives at både fylkesstyret og delegatene, har forberedt seg godt i forkant, samt at fylkesstyret har en tett dialog med lokallagene sine gjennom hele året. Fylkesstyret ønsker å legge til, at et dyktig og effektivt dirigentbord, også bidrar til at årsmøtet går på skinner.

Som kjent, så blir Hedmark og Oppland fylker, til Innlandet fylke fra 1 januar 2020. Dette ville i utgangspunktet bety at det lå an til en sammenslåing av Mental Helse sine to fylkeslag i disse fylkene. Representanter fra de to fylkeslagene, hadde derfor et møte på Otta i februar 2018 for å sondere terrenget. I løpet av 2018, ble det klart at verken Mental Helse sine vedtekter, eller Helse Sør-Øst, ville stille krav om at fylkeslag måtte slå seg sammen. Fylkesstyret i Hedmark så veldig store utfordringer i å slå seg sammen med Oppland, med tanke på fylkesstørrelse og reiseavstander, samt den kontakten som fylkesstyret har etablert med lokallagene. Styret valgte derfor å legge dette frem som en sak for sitt ledermøte i november 2018, og der var både ledere og nestledere fra lokallagene representert. Saken ble grundig diskutert, og man så på både fordeler og ulemper ved en sammenslåing. Resultatet ble til slutt, at ledermøtet anbefalte fylkesstyret at man fortsetter som eget fylkeslag. Fylkesstyret kom selv til samme konklusjon, og la derfor frem en sak for årsmøtet nå, om å fortsette som eget fylkeslag, men at man endrer navn til Mental Helse Innlandet-Hedmark. Dette for å vise at vi tilhører Innlandet fylke, samt at vi representerer og ivaretar det geografiske området Hedmark i det nye fylket. Forslaget ble enstemmig godkjent, og endringen er gjeldene fra årsmøtets slutt.

Etter at årsmøtet var hevet, så takket gjenvalgt Fylkesleder Gry Halvorsen, både Margrete Leikaasen og Jørn Foss Pettersen for jobben som henholdsvis protokollfører og ordstyrer. Leder av valgkomiteen Inger Marie Nysæther ble også takket for vel utført arbeide. Og det samme ble også Arild Wiik og May Lapland, etter å ha sittet i styret over flere år. Til slutt fikk Trond Marthinsen, Kimberly Sue Hoskins og Bjørn Ove Lindstad fra Mental Helse Rendalen og Stor-Elvdal, overrakt diplom og blomster som et bevis på at de vant den årlige vervekonkurransen i 2018. Lokallaget økte medlemsmassen sin med nesten 10% i løpet av året.

Flere saker fra Mental Helse Hedmark