null
11. apr 2019 Mental Helse Innlandet

FACT Hedmarken er snart i gang

Forprosjektet har kommet til en ny fase og stillingen “Medarbeider med brukererfaring” lyst ut, med søknadsfrist 1.5.19.

Noe for deg?

Vil du være med å utvikle noe nytt, sammen med andre, på tvers av kommunegrenser, profesjoner og linjer i hjelpeapparatet? Har du et brennende engasjement for mennesker med sammensatte utfordringer og har slike erfaringer selv? Da kan denne stillingen virkelig være noe for deg!

FACT Hedmarken har ledig en 100% stillingsressurs som medarbeider med brukererfaring.
På bakgrunn av søkerliste/intervjuer vil det bli vurdert om stillingen eventuelt skal deles mellom to personer. Opplysninger om ønsket stillingsprosent bes opplyst i søknaden.

Du/dere som ansettes har selv opplevd alvorlig psykiske lidelse og/eller rusavhengighet, og vil bruke erfaringen fra sykdomsperioden, tilfriskningsprosessen og møtet med helsetjenestene i sin kontakt med personer som mottar behandling fra teamet.

FACT Hedmarken er et tverrfaglig samhandlingsteam bestående av ansatte fra kommunene Ringsaker, Hamar, Stange og Løten, NAV Innlandet og DPS Elverum-Hamar. Teamet er nå under oppbygging og vil etter etablering bestå av til sammen 15 årsverk, med kapasitet til å gi oppfølging til inntil 120 brukere/pasienter. Teamet skal være operativt innen 01.09.19.

Se hele annonsen her

Flere saker fra Mental Helse Innlandet