Img 1404
25. nov 2021 Mental Helse Innlandet

Brukermedvirkning i forskning og fagutvikling

Nasjonal konferanse

Hva innebærer det og hvorfor er det viktig med brukermedvirkning innen forskning og utviklingsarbeid?
Forskingsrådets arbeid med etisk brukermedvirkning og involvering var et tema.
Ulike former for medvirkning var konferansen også innom.
Fra prosjektide til prosjekt – forankring av brukermedvirkning i organisasjonen.
Praktiske tips og utfordringer – erfaringer fra brukermedvirker, fagutvikler og forsker.
Brukerinvolvering i metodeutvikling.
Mange temaer og gode samtaler.
Det ble nedsatt et AU som skal jobbe videre med å få til et nettverk hvor brukere, forskere og tjenesteytere kan samhandle til det beste for alle involverte.

Flere saker fra Mental Helse Innlandet