Brukermedvirkning kurs2
2. des 2021 Mental Helse Innlandet

Brukermedvirkningskurs

Brukermedvirkningskurs 26/11-28/11-21 på Scandic Hamar

Brukermedvirkningskurs på Scandic Hamar 26.11- 28.11.21

Vi var samlet 12 representanter fra hele Innlandet til kurs om brukermedvirkning siste helgen i november på Scandic Hamar.
Hensikten med kurset var å lære mer om brukermedvirkning, rollen som brukerrepresentant og de ulike nivåene i brukermedvirkning.
Det ble også lagt vekt på hvor viktig det er at vi som brukermedvirkere blir trygge på rollen som brukerrepresentanter.
Viktig at man setter seg inn i dokumenter og søker opp informasjon fra egen eller andre brukerorganisasjoner.
Vi som brukerorganisasjon bør jobbe i forkant av neste kommune- og fylkestingsvalg for å øke brukerrepresentanter i råd og utvalg frem mot 2023.
Det ble også en økt med universell utforming hvor vi fikk vite litt om hvilke dokumenter som kan være viktig og hvor man eventuelt kan henvende seg for mer informasjon.
Viktig at vi jobber sammen om:
Klar policy på hvordan vi skal jobbe sammen
Informasjon til alle
Etablere et diskusjonsforum for brukerrepresentanter.
Bygge en kompetansebase som kan være tilgjengelig for brukerrepresentanter.
Viktig med skolering og erfaringsutveksling.
Etter gjennomført kurs med mye informasjon og gode diskusjoner ønsket alle at dette er noe som må gjentas årlig.

Flere saker fra Mental Helse Innlandet