Yngste og eldste deltager på kurset
Yngste og eldste deltager på kurset
6. des 2021 Mental Helse Innlandet

Alder ingen hindring

I Mental Helse Hedmark (Innlandet) har vi et mangfold – vi vil vise bredden av folk flest. Dette ble veldig synlig sist helg, da vi møttes på Hamar til kurs/erfaringssamling i Brukermedvirkning. Kurset var viktig både for å styrke kunnskapen om å være brukerrepresentant og for å bygge relasjoner innad i det som skal bli Mental Helse Innlandet (i april 2022).

Den eldste var Magne Rudiløkken (født i 46) og den yngste var Sadug Jones Alfeli (født i 00). Det er ikke bare alderen som skiller disse, den ene er født og oppvokst på Dovre (i Oppland) – den andre i Irak, nå bosatt på Kongsvinger.
Magne er lokallagsleder i Mental Helse Dover og Lesja, Sadug er i startgropa for å restarte Mental Helse Kongsvinger.
Sitat fra Sadug’s Facebookside om møtet med MH og Magne: «Vi snakket om smerte, og at når vi forsøker å unngå psykiske ubehag, enten vi distraherer oss selv med jobb, medisiner, alkohol eller overdreven trening, så har vi valgt å leve med «bind for øynene», og som menn er vi kanskje flinke på å leve med bind for øynene.»
Motivasjonen den enkelte har for å engasjere seg i vår organisasjon er bred, men alle er skjønt enige om at vi trenger en brukerorganisasjon som er sterk og bred. Det er god plass for alle – uansett bakgrunn, alder, bosted eller utdanning. Vi er en organisasjon for «folk flest».
Det er virkelig spennende å være en del av en organisasjon der saken er så viktig at den overskygger alle forskjeller og forener oss.

Flere saker fra Mental Helse Innlandet