Temakveld om brukermedvirkning
20. sep 2019 Mental Helse Hamar

Temakveld om brukermedvirkning

Brukermedvirkning – påvirkning – felleskap

Informasjon om og inspirere til at flere vil delta i det viktige arbeidet som brukerorganisasjonene gjør for alle som sliter med, eller er berørt av livsutfordringer innen psykisk helse og rus

Flere saker fra Mental Helse Hamar