Valg
28. nov 2019 Mental Helse Hamar

FORSLAG TIL VALGKOMITEEN

På årsmøtet i 2019 ble oppgaven med å lede valgkomitearbeidet lagt til Mental Helse Hedmark.
Til dette arbeidet trenger vi DIN hjelp.

Vi valgte alle i styret for 1 år i fjor, fordi det var å anse som “ett prøveår”.

Styret har bestått av:

Leder Mona Engen
Nestleder Ingegerd Finstad
Sekretær Heidi Østenstad
Kasserer Berit Fjæstad
Styremedlem Grethe Edvardsen
Varamedlem Kari Holmen

Revisorer Kim Nybakken og Liv Christopphersen
Valgkomite Mental Helse Hedmark

Forutsetningen for å stille til valg er at kontingenten er betalt FØR årsmøtet og at du har tid, lyst og kapasitet til å delta i det arbeidet laget driver.
Flere ønsker å ta gjenvalg og det er bra. Men, vi vet at det må rokkeres litt og det godt kan være en vara til.

Har du forslag på kandidater? Det er lov å foreslå seg selv også. Send oss navn og gjerne en liten ide om hvilket type verv du tenker du/den kan fylle.

Send dem på mail til hedmark@mentalhelse.no eller i posten til Mental Helse Hedmark, Kirkevegen 1856, 2413 ELVERUM

FRIST 10.01.20

Flere saker fra Mental Helse Hamar