Styret i Mental Helse Rendalen og Stor-Elvdal
Styret i Mental Helse Rendalen og Stor-Elvdal. Kari Kjøllmoen Larsen deltok også på kurset, men var ikke tilstede da bildet ble tatt.
28. apr 2019 Mental Helse Rendalen og Stor-Elvdal

Kurshelg på Koppang

Helgen 27-28 april 2019, gjennomførte Fylkeslaget kurs for lokallagets styre i teamarbeid.

Hele styret på 7 personer deltok på kurset, og innholdet var generelt styrearbeid, verdier/etikk, taushetsplikt, takt og tone, samt økonomi og bruk av nettsider. Deltakerne var engasjerte og meget fornøyd med kurset.

Flere saker fra Mental Helse Rendalen og Stor-Elvdal