Hedersdiplomer i MH Rendalen og Stor-Elvdal 2019
Etter middagen ble Hedersdiplom delt ut. F.v. Leif Fredheim, (Jill Arild) Gerd Berit Hagen, Gudveig Hagetrø, Erna Lindberg (Gry Halvorsen) Forran: Ola Husfloen og Kjell Røed
5. mar 2019 Mental Helse Rendalen og Stor-Elvdal

Årsmøte og 35 års jubileum er avholdt

23.2.19 var vi samlet på Øiseth Hotell på Åkrestrømmen, for å gjennomføre årsmøte og feire lagets 35 års dag.

Leder Leif Fredheim ønsket velkommen til alle medlemmer, gjester og ikke minst til Jill Arild (vår nye landsleder), Gry (fylkesleder) og Jøran (nestleder) Halvorsen fra MH Hedmark.
Tradisjon tro ble Gry valgt som ordstyrer og Jøran som protokollfører.
Det var 27 medlemmer med stemmerett til stede.

Årsmøtesakene gikk radig unna – Leif la fram alle saker unntatt valgkomiteens innstilling.
Kun i sak 6 om ny frivilligsentral og sak 7 om budsjettet ga noen spørsmål.

Så kom vi til valget, Leif Fredheim som leder og Lisbeth Fjeld som kasserer hadde sagt nei til gjenvalg, men den utfordringen hadde valgkomiteen en løsning på.

Nytt styre i MH Re-SE er:
Kimberly Sue Hoskins leder
Bjørn Ove Lindstad nestleder
Tone Søberg kasserer
Ola Husfloen styremedlem
Kari Kjøllmoen Larsen styremedlem
Einar Magne Husfloen vara
Trond Marthinsen vara

Ved årsmøtets slutt hadde fylkeslederen en overraskelse på lur – dette var laget som vant vervekonkurransen for 2018. Laget økte medlemsmassen med 9,6 %.

Etter en beinstrekk flyttet vi oss fra møtesalen til festdekkede bord i naborommet. Til middag fikk vi hakk (en tradisjonsrett i Rendalen) og Karamellpudding til dessert. Praten gikk lett rundt bordene, som de alltid gjør.

Taffelmusikk av Narve Fredheim (som for øvrig hadde en del skrøner å fortelle).

Med 35 års historie, så var det ekstra gøy å kunne dele ut Hedersdiplom til de 5 styret hadde sendt inn forslag på. (Hedersdiplomet deles ut til personer som har lagt ned en særskilt innsats i lokallag/fylkeslag. Diplomet er signert av fylkesleder, landsleder og generalsekretæren.) Siden Leif var den som startet kampen for å få det innført, hadde fylkesstyret også sørget for ett diplom til han.

Anne Helene Berget hadde også skrevet ett jubileumsskrift til oss, basert på gjennomgåelse av alle protokollene i laget, dette leste hun opp etter middagen.

Gerd Hagen, som var en av initiativtagerne til å starte laget delte ett dikt med oss om NOEN, ALLE og ENHVER. Dette er en flott måte å beskrive lagarbeid på, det sier mye om å snakke sammen, ta ansvar og på å ikke ta noe som en selvfølge.

Musikeren spilte opp og kvelden ble avsluttet med dans. Leif bød opp Jill Arild og det ble en fin avslutning på en fin markering.

Flere saker fra Mental Helse Rendalen og Stor-Elvdal