13. jan 2020 Mental Helse Bergen

Årsmøte

Innkalling til Årsmøte i Mental Helse Bergen mandag 2 mars 2020 kl 18.00

INNKALLING
til våre medlemmer:

Det innkalles herved til årsmøte

MANDAG 2 MARS KL 18.00 2020

Årsmøtet holdes i Nygaten 3,

Saksliste:

1. Konstituering
2. Valg av møteleder – referent – protokollunderskrivere – tellekorps.
3. Årsmelding 2019
4. Revidert regnskap 2019 og revisorberetning.
5. Budsjett 2020
6. Handlingsplan 2020
7. Innkomne saker / saker som styret ønsker årsmøtevedtak på.
8 a Valg 2020, styret og valgkomite.
b 3 delegater til Mental Helse Hordaland sitt årsmøte 18 april 2020.

Saker som ønskes behandlet under punkt 7 på sakslisten,
må være styret i hende innen 18 februar 2020.
Det er bare medlemmer som har betalt medlemskontingenten
som har stemmerett på årsmøtet.

Treffstedet Loftet har åpent for sosialt samvær fra kl 17.00.

VELKOMMEN

Bergen 13 januar 2020.

Med vennlig hilsen
Mental Helse Bergen

Flere saker fra Mental Helse Bergen