Tingey injury law firm venb0ddegze unsplash
20. jan 2021 Mental Helse Bergen

Årsmøte i Mental Helse Bergen 2021

Alle medlemmer i Mental Helse Bergen innkalles til årsmøte mandag 8. mars kl. 18.00. Årsmøtet holdes i Nygaten 3.

Saksliste for årsmøtet:

1. Konstituering
2. Valg av møteleder – referent – protokollunderskrivere – tellekorps.
3. Årsmelding 2020
4. Revidert regnskap 2020 og revisorberetning.
5. Budsjett 2021
6. Handlingsplan 2021
7. Innkomne saker / saker som styret ønsker årsmøtevedtak på.
8 a. Valg av styre og valgkomite.
b. Valg av tre delegater til Mental Helse Hordaland sitt årsmøte 2021

Saker som ønskes behandlet under punkt 7 på sakslisten, må være styret i hende innen 22. februar 2021.

Det er bare medlemmer som har betalt medlemskontingenten som har stemmerett på årsmøtet.

Vi forholder oss til smittevernregler og anbefalinger.

Bergen, 19 januar 2021.
Med vennlig hilsen
Mental Helse Bergen

Flere saker fra Mental Helse Bergen