Fadder
28. jun 2021 Mental Helse Møre og Romsdal

Fadderfordeling 2021

Fordeling av fadderne ble bestemt på første styremøte etter årsmøte.
En legger opp til at nyvalgte styremedlemmer får erfaring i fylkesstyret før de blir faddere.

FADDERORDNINGEN

Lokallagenes ve og vel danner grunnlaget for vår organisasjon. Det er et prioritert område for vår organisasjon å være tilgjengelig i alle landets kommuner. Årsmøtet 2004 i Mental Helse Møre og Romsdal vedtok at fylkeslaget skal ha en fadderordning for å styrke samhandlingen mellom fylkes- og lokallag i vårt område. Fadderne kontakter sine lokallag to ganger i løpet av året.
Samtalen kan omfatte: Arbeidsplass/møterom. Styresamarbeid. Representasjon. Medlemsutvikling. Økonomi/tilskudd. Aktiviteter/kurs. Synlighet. Opplæringsbehov. Forventinger til fylkesstyret. Bruk av styringsdokumenter.
Se vedlegg for fordeling.

Flere saker fra Mental Helse Møre og Romsdal