Styretseminar 1
20. sep 2021 Mental Helse Møre og Romsdal

Inspirerende styreseminar

For å bli bedre kjent med hverandre i styret innkalles styremedlemmer og varamedlemmer til et styreseminar så tidlig som mulig etter årsmøtet.

I år valgte fylkesstyre å invitere hele valgkomiteen om å delta på seminaret. Tanken bak var at valgkomiteen skulle bli kjent med hverandre og styret. Seminaret gikk over to dager og ble holdt på Scandic Alexandra i Molde.

Irene Sundholm ønsket alle velkommen.
De fremmøtte presenterte seg selv. Det første som stod på programmet var bevisstgjøring av styringsdokumentene til Mental Helse. De sier oss hva Mental Helse mener og hvordan de ønsker å jobbe.

Fylkesstyret hadde i forbindelse med seminaret invitert organisasjonsrådgiver Sølvi Hagen. Hun gikk gjennom fylkesstyrets eget strategiheftet. Det ble først utarbeidet høsten 2011. Heftet beskriver oppgaver og ordninger som er vedtatt i fylkeslaget.

Valgkomiteen ble informert om sine retningslinjer for sitt videre arbeid.

For at styret skal jobbe som et godt team er det viktig å bli kjent med hverandre. Styret ble delt inn grupper for blant annet å diskutere om forventningene til samarbeidet i styret. De ble også utfordret til å ta en kartleggingstest, bygget på Dr. Belbins 8 teamroller. Poenget var å få frem de ulike personlighetene som kan være i et team.

Styret ble på slutten av seminaret utfordret å komme med innspill til hva de ville trekke frem fra egen handlingsplan. Dette for å inkludere styret som et team. Styret ser nå frem til å fortsette sitt arbeid fremover.

Flere saker fra Mental Helse Møre og Romsdal