29.9. nr.3
30. sep 2021 Mental Helse Møre og Romsdal

Fag og forskningsdag på Høgskolen i Molde

Brukermedvirkning i forskningsprosjekter.

Mental Helse Møre og Romsdal deltok på fag og forskningsdag onsdag 29.september. Et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Molde og Klinikk for psykisk helse og rus i Helse Møre og Romsdal.

Dagen besto av en todelt tematikk som omhandlet:
• Organisering av fagutvikling og forskning i klinikken
• Presentasjon av forskningsprosjekt som var planlagte, igangsatt og ferdige

Dagen ble åpnet av stabsleder i Helse Møre og Romsdal, Ole Lorvik.

Fylkesleder i Mental Helse Møre og Romsdal, Stig Ålgårdstad holdt et innlegg om brukermedvirkning i forskningsprosjekter.
På dagsorden stod ulike foredrag, blant annet emosjonsreguleringstrening og traumefokusert terapi hos pasienter med alvorlig rusmisbruk av lege i spesialisthelsetjenesten (LIS) – Edvard Breivik og PhD stipendiat – psykologspesialist Johanna Vigfusdottir.
Til stede var engasjerte deltakere fra medlemmer i Mental Helse, forskere og da primært fra Klinikk for psykisk helse og rus i Møre og Romsdal. Det møtte også deltakere fra kommunene rundt om i fylket.

Fylkeslaget ble godt synligjort i form av stand og kunne påvirke fagmiljøet for forskning.

På bilde nederst.
Bak fra høyre Stein Pettersen, Ole Lorvik, Hans Kristian Maridal, Eva Zsuzanna Hoseth, Kristian August Tjelle, Torstein Eide Olsen, Kristen Hagen og Egil Jonsbu.
Foran fra venstre Stig Ålgårdstad, Hans Petter Iversen og Guttorm Eldøen.

Vedlagt program for dagen:

Flere saker fra Mental Helse Møre og Romsdal