Ledermøte 1.1
5. jan 2022 Mental Helse Møre og Romsdal

Velkommen til ledermøte for lokallagene.

Tid for ledermøte lørdag 29.januar på Alexandra Hotell Molde.

Leder og ett styremedlem kan delta fra hvert lokallag.
Fylkesstyret dekker utgiftene for møtet og reise etter rimeligste måte, oppfordrer til samkjøring hvis mulig. Smittevern vil etterfølges.
Bindende påmelding til:
mor@mentalhelse.no evt. tlf.nr. 71 24 10 60/ 902 46038 innen 17.januar,2022.
NB. Husk å melde fra om evt. allergier og annen tilrettelegging.
Program er vedlagt.

Flere saker fra Mental Helse Møre og Romsdal