Vestnes fjordhotell 2
21. mar 2022 Mental Helse Møre og Romsdal

Årsmøte 2022 i Mental Helse Møre og Romsdal

Lokallagene er kalt inn til årsmøte på
Vestnes Fjordhotell, søndag 24.april kl.13.00.

Innkalling med sakliste ligger ved.
Saksdokumenter er gjort tilgjengelig og lokallagene bes om å informere sine delegater.

Det bes om at årsmøteprotokoll fra lokallagene med valgte delegater
sendes fylkeskontoret snarest og innen onsdag 6.april.

Flere saker fra Mental Helse Møre og Romsdal