Fadderane
Faddrane skal i tillegg til å vere til stades på årsmøta kontakte lokallaga minst to gonger i året på telefon.
2. jun 2019 Mental Helse Møre og Romsdal

Fordeling av fadder til lokallaga

Som vanleg har fylkesstyret fordelt faddrar til lokallaga i første møtet sitt etter årsmøtet. Formålet med ordninga er å styrke kontakta mellom lokallaga og fylkesstyret. Såleis er medlemmene i fylkesstyret fadder.

Det vert praktisert at nye styremedlemmer først får eitt års erfaring i fylkesstyret før dei får fadderoppgåve, men vi har også gitt dei eitt lokallag første året. I fordelinga vektlegg vi også reisetid og kostnad. Alle lokallaga får mail der det er opplyst kven som er fadder.

Formålet med fadderordninga er som sagt ovanfor å styrke kontakta mellom lokallaga og fylkesstyret. Gjennom året skal fadderen kontakte lokallaget sitt minst to gonger. Det vert gjort pr telefon. I tillegg skal fadderen møte på årsmøtet i sitt fadderlag. Skjer det at ein fadder ikkje kan møte, stiller ein annan fadder opp.

Nedanfor finn du fordelinga:

Flere saker fra Mental Helse Møre og Romsdal