Styret med vara 2022 2023
I midten leder Stig Ålgårdstad, til venstre, nestleder Irene Sundholm, styremedlem/studieleder Anna Margrethe Drægebø Moe, 1.vara, Bjørnar Lien, fra høyre, styremedlem Oddrun Beyer Holm, 2.vara Lasse Alexander Olsen Honningsvåg og styremedlem Nils-Inge Holm.
9. mai 2022 Mental Helse Møre og Romsdal

Årsmøte 2022

Mental Helse Møre og Romsdal holdt sitt 40. årsmøte på Vestnes Fjordhotell søndag 24.april. Det møtte opp mot 60 medlemmer fra 13 lokallag.

Strategiutvalget v/Jill Arild og Atle Tilseth fra Mental Helse sentralt var også tilstede. De la frem forslag til Strategiplan 2023-2033.
I år var vi så heldig å ha besøk av Generalsekretær Linda Berg-Heggelund. (bilde under)

Flere saker fra Mental Helse Møre og Romsdal