Årsmøte
Velkommen til årsmøte!
25. jan 2023 Mental Helse Giske

Innkalling til årsmøte 2023

Årsmøtet vert halde 23.02.2023 kl. 17:00 på PSS Ytterland.

Etter konstitueringa er det vanlege årsmøtesaker som skal behandlast: Årsmelding og revidert rekneskap for førre år, eventuell godtgjersle til styret, innkomne saker, fastsetting av handlingsplan og budsjett, og val av personar til diverse verv. Vidare skal det veljast delegatar med vara til fylkesårsmøtet 22. april. Sjå vedlagde innkalling.

Flere saker fra Mental Helse Giske